Profesjonalna
pomoc prawna dla przedsiębiorców i inwestorów rynku nieruchomości

Profesjonalna
pomoc prawna dla przedsiębiorców
i inwestorów rynku nieruchomości

Kompleksowa obsługa firm
i inwestorów prywatnych

handshake, contract, buyer-4011419.jpg

Prawo gospodarcze​

 • bieżące doradztwo prawne
 • obsługa prawna kontraktów
 • wsparcie w prowadzeniu negocjacji biznesowych
 • obsługa prawna sporów wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • egzekucja należności 
 • reprezentacja klienta przed  sądami i organami 

Prawo cywilne ​

 • doradztwo prawne w zakresie prawa nieruchomości
 • sporządzanie i negocjowanie warunków umów (m.in. umów najmu,  sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, umów deweloperskich, rezerwacyjnych i przedwstępnych, umów B2B, umów remontowych i o roboty budowlane)
 • ochrona własności nieruchomości
 • zniesienie współwłasności i zarząd nieruchomością wspólną
 • obsługa sporów budowlanych
 • dochodzenie wierzytelności i obrona przed roszczeniami osób trzecich

Prawo administracyjne

 • wsparcie prawne w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie budowy i legalizacji  obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania
 • sporządzanie wniosków i odwołań do organów administracyjnych
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentacja klienta przed organami administracyjnymi i sądami
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów i zaskarżaniu kar administracyjnych

Prawo pracy

 • porady prawne
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów
 • sporządzanie umów z pracownikami
 • sporządzanie regulaminów pracy
 • reprezentacja klienta przed sądem 

O mnie

Założycielem Kancelarii dla Biznesu jest adwokat Julita Bylicka, specjalizująca się w obsłudze prawnej przedsiębiorców i inwestorów rynku nieruchomości. Mecenas Julita Bylicka jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i od 2017 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Z racji zamiłowania do prawa gospodarczego jest również członkiem Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Sekcji Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Na co dzień świadczy pomoc prawną dla podmiotów z branży budownictwa i nieruchomości oraz pomaga prywatnym inwestorom przebrnąć przez meandry prawne procesów budowlanych, służąc wsparciem na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Do każdej powierzonej sprawy podchodzi z najwyższym zaangażowaniem i skrupulatnością dbając o zadowolenie klientów i jakość świadczonych usług prawnych.
Adwokat Julita BylickaDane rejestrowe Kancelarii dla Biznesu

"Kancelaria dla Biznesu"

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Julita Bylicka

ul. Anny Radziwiłł 5 lok. 5, 02-661 Warszawa
NIP: 831-153-33-46 REGON: 142147730
Godziny otwarcia: pn – pt w godz. 9:00 – 17:00