Arbitraż – alternatywa dla postępowania przed sądem powszechnym

Alternatywą dla postępowań przed sądem powszechnym jest sądownictwo polubowne tzw. arbitraż. Jest to jeden ze sposobów na rozstrzyganie sporów już istniejących lub mogących powstać w przyszłości, na który strony umawiają się w umowie. Spory rozstrzygane są przez jednego lub kilku arbitrów, przy czym strony mają wpływ na wybór arbitrów w odróżnieniu do sądów powszechnych. Ponadto, wyroki …

Arbitraż – alternatywa dla postępowania przed sądem powszechnym Read More »