Prawo umów

Odpowiedzialność kontraktowa i możliwość modyfikacji jej zakresu

Nie trzeba nikogo przekonywać, że zwieranie umów z kontrahentami jest jednym z głównych narzędzi pozwalających przedsiębiorcom realizować cele gospodarcze. Tak samo truizmem jest stwierdzenie, że obie strony umowy powinny wykonać swoje zobowiązanie zgodnie z treścią zawartej umowy. Jednakże na problem napotykamy wtedy, kiedy okazuje się, że jedna ze stron kontraktu z jakiegoś powodu nie realizuje …

Odpowiedzialność kontraktowa i możliwość modyfikacji jej zakresu Read More »

Mediacja w sprawach gospodarczych

Co to jest mediacja i jaki jest jej cel?  Otóż mediacja jest to odformalizowane postępowanie pozasądowe, mające na celu ugodowe rozwiązanie sporu przy udziale bezstronnego mediatora. Może być prowadzona w każdej sprawie, w której możliwe jest zawarcie ugody, w tym w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych i gospodarczych. W niniejszym artykule odniesiemy się do mediacji w …

Mediacja w sprawach gospodarczych Read More »