Problem z wilgocią w mieszkaniu?

Punktem wyjścia powinno być kategoryczne ustalenie, co jest przyczyną pojawiającej się wilgoci. W tym celu warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy budowlanego. W przypadku stwierdzenia, że przyczyną jest np. nieprawidłowa wentylacja, niedrożność rynien lub też brak ocieplenia ściany budynku należy zgłosić ten fakt właścicielowi lub zarządcy budynku z żądaniem wyeliminowania przyczyny wilgoci. Nieprawidłowości w utrzymaniu należytego stanu technicznego budynku można zgłaszać też powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, który przeprowadzi kontrolę, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nakaże ich usunięcie.