Prawo nieruchomości

Problem z wilgocią w mieszkaniu?

Punktem wyjścia powinno być kategoryczne ustalenie, co jest przyczyną pojawiającej się wilgoci. W tym celu warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy budowlanego. W przypadku stwierdzenia, że przyczyną jest np. nieprawidłowa wentylacja, niedrożność rynien lub też brak ocieplenia ściany budynku należy zgłosić ten fakt właścicielowi lub zarządcy budynku z żądaniem wyeliminowania przyczyny wilgoci. Nieprawidłowości w utrzymaniu należytego …

Problem z wilgocią w mieszkaniu? Read More »

Czy po zakupie nieruchomości lub jej odziedziczeniu należy zgłosić zmianę właściciela w księdze wieczystej?

NIE – jeśli nabycie własności nieruchomości nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej przez notariusza. TAK – jeśli nabycie własności nieruchomości nastąpiło w drodze dziedziczenia.  Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo o notariacie, jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze …

Czy po zakupie nieruchomości lub jej odziedziczeniu należy zgłosić zmianę właściciela w księdze wieczystej? Read More »